Saya mempunyai sejarah hidup yang hitam dan saya pun turut mempunyai anak luar taraf dari hasil kehidupan saya yang lepas tapi saya bersyukur