Untuk pengetahuan semua sebelum Man berkahwin dengan perempuan tu kami berjumpa hingga terlanjur lagi