Kalau tak ada duit dia mengamuk cakap ayah ayah saya miskin, dah mti tapi tidak ada tinggalkan harta dan kalau gado saya tak melawan